Tietosuojaseloste

REKISTERÖINTI- JA TIETOSUOJUSELOSTE SEKÄ Evästeiden KÄYTTÖ

www.activefamily.fi:ssä myyvä yritys on Active Family AB (yritysnumero 2657763-3). Active Family AB hoitaa arkistoja ja tietosuojakäytäntöjä henkilötietolain (§ 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, joka on perustettu 5.12.2019.

Osoite: Miskensvägen 14 65450 Solf info@activefamily.fi

REKISTERÖISTÄ VASTAAVA HENKILÖ: Åsa Hudd-Träskelin info@activefamily.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA JA TARKOITUS:

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hallintaa ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on Active Family AB:n ja ostajan välinen sopimus (ostotapahtuma) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen luovuttaminen on sopimuksen solmimisen edellytys. Toisin sanoen, et voi tilata tuotteita verkkokaupastamme, jos et anna henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ostajan ja Active Family Ab:n välinen sopimus. Emme tee sinusta mitään profilointia tai automaattisia päätöksiä.

REKISTERIN TIETOJEN SISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Asiakkaan kanssa asiointiin liittyvät tiedot: asiakaskontaktit ja -viestintä (mukaan lukien palaute ja valitukset), rekisteröidylle suunnatut markkinointitoimenpiteet sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

YLEISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta, mm. Verkkolomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SIIRTO JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLA:

 Henkilötietosi vastaanottavat: Active Family AB ja sen työntekijät, maksutavasta riippuen maksunvälittäjä (Stripe), joka vastaanottaa maksun sinulta, kuljetusyritys, joka kuljettaa tavarat sinulle, tilitoimisto, joka huolehtii kirjanpito- ja verkkoliiketoiminnan kehittäjät, jotka ylläpitävät verkkosivustoamme. Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUSPERIAATTEET:

Verkkokauppa on luotu yhdessä BAMM:n kanssa! Verkkosuunnitteluyritys, joka tarjosi Active Family Ab:lle verkkokaupan alustan. Tiedot tallennetaan palomuurilla suojatuille palvelimille. Rekisterin tiedot ovat vain rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä työntekijöillä, joiden toimenkuvaan kuuluu tietojen käsittely. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Säilytämme henkilötietojasi: – verkkokaupassa viisi vuotta – sähköpostiarkistoon seitsemän vuotta – kirjanpitoaineistoon seitsemän vuotta.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää vahvistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa (yleensä kuukauden sisällä).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyillä on myös muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia ​​oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää sitä pyytävää vahvistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa ajassa (yleensä kuukauden sisällä). Huomaa, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole laillisia velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Evästeiden KÄYTTÖ Käytämme evästeitä viestiäksemme paremmin sekä kohdistaaksemme ja kehittääksemme palveluitamme. Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan verkkosivuston vierailijan päätteeseen. Evästeen avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi tunnistaa vierailijan, kun hän seuraa mukana

TOP

Ostoskori 0