Dataskyddsbeskrivning

REGISTER- OCH SEKRETESSUTTALANDE OCH ANVÄNDNING AV COOKIES 

Företaget som säljer på www.activefamily.fi är Active Family AB (företagsnummer 2657763-3). Active Family AB handhar register och integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som upprättades den 5 december 2019 

Adress: Miskensvägen 14 65450 Solf info@activefamily.fi 

PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET: Åsa Hudd-Träskelin info@activefamily.fi

RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: Vi samlar in personuppgifter för kundrelationshantering och marknadsföring. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är avtalet mellan Active family AB och köparen (köptransaktion) och de därav följande lagstadgade skyldigheterna. Att lämna personuppgifter är en förutsättning för att ett avtal ska kunna upprättas. Du kan med andra ord inte beställa produkter från vår webbutik om du inte lämnar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal mellan köpare och Active Family Ab. Vi gör inga profileringar eller automatiska beslut om dig. 

INFORMATIONSINNEHÅLL I REGISTRET

De uppgifter som lagras i registret är: personens namn, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), information om beställda produkter, faktureringsuppgifter och annan information som rör kundrelationen och beställda tjänster. Information relaterad till att hantera kunden: kundkontakt och kommunikation (inklusive feedback och klagomål) eventuella marknadsföringsåtgärder riktade mot den registrerade, samt andra åtgärder som rör upprätthållandet av kundförhållandet. 

VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

De uppgifter som ska antecknas i registret hämtas från kunder, t.ex. Från meddelanden skickade via webbformulär, via e-post, per telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

ÖVERFÖRING AV DATA OCH ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU ELLER EES:

 Dina personuppgifter kommer att tas emot av: Active Family AB och dess anställda, beroende på betalningssätt en betalningsförmedlare (Stripe) som tar emot betalning från dig, transportföretaget som transporterar varorna till dig, ett redovisningskontor som har hand om vår bokföring samt webbaffärsutvecklare som underhåller vår webbplats. Information lämnas inte till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden. Uppgifter kan även överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES. 

REGISTRETSSKYDDSPRINCIPER:

Webbutiken har skapats tillsammans med BAMM! Webbdesigns företag, som försett Active Family Ab med en e-handelsplattform online. Uppgifterna lagras på brandväggsskyddade servrar. Uppgifterna i registret är tillgängliga och berättigade att användas endast av anställda som definierats i förväg av den registeransvarige, vars arbetsbeskrivning inkluderar att behandla uppgifterna. Dessa anställda är bundna av tystnadsplikt. Vi lagrar dina personuppgifter: – i webbutiken i fem år – i e-postarkivet i sju år – i redovisningsmaterialet i sju år.

RÄTT TILL INSPEKTION OCH RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE AV INFORMATION

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registrer ansvarige be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad). 

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). De registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan register ansvarige be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad). Observera att du endast har ”rätt att bli bortglömd” om vi inte har några juridiska skyldigheter att fortsätta behandla dina personuppgifter. ANVÄNDNING AV COOKIES Vi använder cookies för att vi ska kunna kommunicera bättre och rikta och utveckla våra tjänster. En cookie är en textfil som lagras på terminalen för en webbplatsbesökare. Med hjälp av en cookie kan webbplatsadministratören känna igen besökaren när denne följer med

TOP
Varukorg 0